Eigen tijdschrift  ‘De Angstelkroniek’

Vanaf 1999 tot de fusie met de Historische Vereniging De Proosdijlanden eind 2020 gaf de Historische Kring Abcoude/Baambrugge een eigen tijdschrift, de Angstelkroniek, uit.


Schrijvers, die iets over het verleden van Abcoude en Baambrugge willen publiceren wordt vezrocht contact op te nemen met de redactie van de Proosdijkroniek. Deze is bereikbaar via redactie@proosdijlanden.nl


De oude jaargangen zijn inmiddels een “collector’s item” geworden. Recente vondsten in de rijke archieven van Abcoude en Baambrugge zijn aanleiding tot publicatie. Maar ook het verleden van bijv. nog steeds bestaande bedrijven of verenigingen zijn onderwerp voor een artikel.U kunt de Angstelkronieken ook vinden op de website van de
Historische Vereniging De Proosdijlanden


Hieronder de inhoudsopgave van de verschenen nummers.

nr 1 – 1999 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Er stond een sierraad aan de Angstel. Meerleveld, Ipenburg
Eendekooien in Abcoude.
De A van Aasdom.
De Wilhelmina-linde in Abcoude ( 1898-1954).
De Vergaderplaats. Gemeentehuis Baambrugge.
Utrechtse Biografieen. Oproep suggesties.

nr 2 – 1999 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Onder-duiken onder de koeien. Schimmelpenninck hoeve.
Uit het archief van de Abcouder IJsclub
De Henk Oostveenstraat
Ipenburg
Honderd jaar aan de Angstel. Voordijk Fam Age de Groot
Varia. Zo’n andere tijd -Wijk bij Duurstede-Naarden
Van Abencualde tot Abcoude

nr 3 – 1999 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Een juweeltje aan de Molenweg.
NV Bad-en Zweminrichting aan de Abcoudermeer
Het ontstaan van de buitenplaatsen langs Vecht en Angstel
Voetbal in Baambrugge
Heelmeesters in Abcoude en Baambrugge
Stamreeks van de heren van Abcoude
Aanleg verlichting in Abcoude(1732)
Keuring van stieren te Abcoude. 1889

nr 4 – 2001 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Het klooster Abcoude
De Th. Snoekstraat
Langversweegen
Huurcontract inzake koeien
Bicker Raye Merkwaardigheden
De Abcouder IJsclub rond de vorige eeuwwisseling
Abcoude Baambrugge en Abcoude Proostdij in 1815
Onderhoudsperikelen met de Baambrugse Kerk 1744
Schoolfoto Christelijke Lagere School

nr 5 – 2001 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Indrukken over een school rond het jaar 1900 -Baambrugge
De familie Graafland op Langversweegen.
Willem (Willam) van Abcoude.
Baambrugge en Abcoude in het zonnetje gezet. Napoleon
Iets over het verenigingsleven in Abcoude en Baambrugge in het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Het vaandel van de Abcouder Harmonie.

nr 6 – 2001 (klik HIER om deze aflevering te bekijken)
De geschiedenis van de Botshol
Het Dorstige Hert eenmaal per jaar trefpunt van rietboeren en rietkopers.
Het einde van Langversweegen.
Johanna Judith Zeelt en Postwijck.
De Hulksbrug geeft geheim prijs.

nr 7 – 2001  (klik HIER om deze aflevering te bekijken)
De Abcouder Boerderijen van de Ridderlijke Duitsche Orde
Heintje Verwey-Meijers. Een werkzaam leven in Abcoude
Vreede Rijk. Een zomerhuis in Baambrugge
Schoolfoto Christelijke Nationale School Baambrugge
Paasvee tentoonstellingen

nr 8 – 2001 (klik HIER om deze aflevering te bekijken)
Gerrit van Arkel.
Heintje Verwey-Meijers II.
Vreede Rijk; een zomerhuis in Baambrugge.
Koninklijk bezoek aan Baambrugge.

nr 8a – 2001  (klik HIER om deze aflevering te bekijken)
Abcoude en Lennik
Sieraden langs de Angstel
Dorpskerk van Baambrugge.
Het Slot Abcoude.
De dorpskerk van Abcoude.
De Rooms-Katholieke kerk.
De Hoogstraat.
De Eendracht en omgeving.
Het Gemeentehuis van Abcoude.
Het Fort.
Dorpsstraat Baambrugge.

nr 9 – 2001  (klik HIER om deze aflevering te bekijken)
En hij was een vermaard ossenweider.
Een bezoek van onze zusterkring. Lennik
Joannes Vennicx Deel 1
Een oud lijf in een modern jasje. Gein Zuid 7
Een van Rembrandt’s Staalmeesters in Abcoude. Oud Geijn
Belijden en Beleven. Baambrugge

nr 10 – 2002 (klik HIER om deze aflevering te bekijken)
Het Chirurgijnshuis van Baambrugge.
Hoe Zweder van Abcoude Zweder van Gaasbeek werd.
Joannes Vennicx Deel 2
Een roerige geboorte. 1787 Inval Pruissen.

nr 11 – 2002  (klik HIER om deze aflevering te bekijken)
Oud-tijdse Verbindingen of hoe Abcoude en Baambrugge aan hun Coupures kwamen.
De kwartieren van het echtpaar De Leeuw- De Smet
Ontwikkeling van de middenstand in Baambrugge.
De Angstelkroniek en de Angstelpost.

nr 12 – 2002 (klik HIER om deze aflevering te bekijken)
Opsporing verzocht. Jhr Tinco Francisus Lycklama a Nijeholt
De tijd van de trekschuit op de Angstel.
Kroondomein in Abcou???  Hoffsaet-Popta
Geen Euro’s voor Jacob van Gaasbeek
Grevenstuk oorkonde weer thuis. Ds S.G.G.J. Bleeker

nr 13 – 2003  (klik HIER om deze aflevering te bekijken)
Wegwijzers naar het verleden. Willem Koomans
De Tronie van Gaasbeek
Bergvliet.
In gesprek met mevrouw Ouwersloot.
Voorzitter publiceert boek over de schilders Beerstraten.

nr 14 – 2003 (klik HIER om deze aflevering te bekijken)
Willem Roelofs en Paul Gabriels.
De jacht op zangvogels.
Meer dan een eeuw grafische geschiedenis in Abcoude. Sprey

nr 15 – 2003 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Het Baambrugse geslacht Van Caspel.
Stichting Vrienden van het Historische Archief Abc-Ba.
Plaisierplaatsen langs Angstel en Gein.
In gesprek met het echtpaar Bosman.
Van schoenen, de dingen die voorbij gaan.

nr 16 – 2004 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Verdere lotgevallen van de familie van Caspel
Wie kent dit wapen?
Vrouw Marsen en de Dorpsbrug te Baambrugge.
Bij een foto: Maria Aarsman. Lange Coupure.

nr 17 -2004 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Willem Zwaard uitgezwaaid.
De zaak des Pausen is de zaak van God! Zouaven
Toen Sinterklaas nog echt Sinterklaas was.
De buitenplaats Hoolendregt. 1
Twee Abcouse bekers.

nr 18 – 2004 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Ook de Amandelboom geveld. Bakkerij Ligterink.
De buitenplaats Hoolendregt. 2
Opdat wij blijven gedenken. Teunis de Pijper.

nr 19 – 2005 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Drukken op Bijdorp voorbij. Hoogenhout.
Op Baambrugge was Werneke gelijk aan Schoenmaker.
Hoolendregt wordt eerste woning.

nr 20 – 2005 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Buitenplaats Hoolendrecht – Partycentrum Koekenbier. Slot
Van vurige ziekten naar vurige werkzaamheden. Troost

nr 21 – 2005 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Misdaad in de Botshol.
Tolgaarder Jacobus Links van de Velterslaan.
Meetpunten in de toren van de Ned. Herv. Kerk te Abcoude.

nr 22 – 2006 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie.
Politiek geweld bij de Abcouder Meer.
Wat moesten zij hier? 05-09-1834
Een hersteld geschonden gezicht in de Kerkstraat.
Paddenburg en Barchman Wuytiers.
Burgemeesters in Abcoude.

nr 23 – 2006 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie.
De Valckeniers in Baambrugge.
Baambrugge Ten Brink Brico.
Dood en begraven in de Gemeente Abcoude.

nr 24 – 2006 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie.
Abcoude Familie Van Kalmthout – Automobielen.
Wat moesten zij hier?
Van smederij tot ijzerwaren en gereedschappenjuweel.

nr 25 – 2007 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie.
Algemene Begraafplaats Baambrugge.
Waarvan acte: de jodenvervolging op papier.
Botshol: de geschiedenis van uitgebleven droogmakerijen

nr 26 – 2007 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie
Special Wakende Haan – Fam Uiterwaal –

nr 27 – 2007 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie
Botshol; de geschiedenis van een uitgebleven droogmakerij
Historische panden. Stationsstraat 17 – Abcoude
Onvindbare dopelingen. Oudste RK doopboek Abcoude
Brand in Loenersloot.

nr 28 – 2008 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Oranjevereniging Baambrugge.
Het jaar 2008 – WWT
Matigheid in Abcoude.

nr 29 – 2008
(klik HIER om het eerste deel van deze aflevering in te zien)
(klik HIER om het tweede deel deze aflevering in te zien)
100 jaar IJsclub Baambrugge. Special.

nr 30 – 2008 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie.
De windmolens van Abcoude Baambrugge e.o. van 27 naar  3 3
De kerkschapen.
Wegwijzers naar het verleden. Arriaantje Loenen.
Henry de Bosset, een vergeten ambachtsheer hervonden.

nr 31 – 2009 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie.
Nieuwbouw in crisistijd aan het Zand en Jaagpad Baambrugge
De Reijer Spreijstraat.
Het rampjaar 1866. Cholera en veepest teisteren onze  dorpen

nr 32 – 2009 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
125 jaar Christelijk Onderwijs in Baambrugge. Special

nr 33 – 2009 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie.
CNS Baambrugge. En nu allemaal!
Kerkgaarde- Tussen de Kerken-Heilige Buurt-  Roomsche kerkbuurt
Het duikteam van de brandweer Abcoude.
Fort Abcoude weer bewapend.
Ditmaal de NH Kerkschapen.
Mart Stam, architect en ontwerper. Een bijzonder vondst in  Abcoude. Uitbreidingsplannen.

nr 34 – 2010 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie
Het Abcouder Meer
Geschiedenis van een snelweg – A2
Dokter van Gortel, arts te Abcoude 1929 – 1960

Nr 35 – 2011 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie
Het Gemeente-en Polderhuis te Abcoude. Dl 1
Het ontstaan van de wijk Angsteloord.
Abcoude-Baambrugge-Leiden-Buskruit.
De Kroniek van Abcoude en Baambrugge. Erepenningen

nr 36 – 2011 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie
Het Gemeente-en Polderhuis te Abcoude. Dl 2
Het kunstwerk van Theresia van der der Pant. De Meeuw

Nr 37 – 2011 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie.
In Memoriam Han Wustenhoff
Krijg de Klere! Cholera in Abcoude en Baambrugge
Laat ons met rust, het gaat toch goed? Herindeling 1963
Het kunstwerk van Gozen Doorn.

Nr 38 – 2012 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie
De Schoone Baadster gerestaureerd. Gozen Doorn
Drinkwatervoorziening in Abcoude en Baambrugge in vroeger tijden
Archiefvondsten. Het Slot van Abcoude.
Het kunstwerk van .De Verrijzenis van Christus, een beeld van Gène Eggen op de Alg. Begraafplaats Abcoude

Nr. 39 – 2013 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Dirk van Teeseling. Aanvulling.
De straat waar ik woon. De Aasdomstraat
Piet van Wijngaerdt (1873-1964) een bewoner van de Stationsstraat 32 te Abcoude.
Sprokkelingen uit Abcoude en Baambrugge in het jaar 1912.
Het kunstwerk van Rinus Duin. Zonnewijzer met Vogel met Zon.
De restauratie van de toren van de Cosmas en Damianus kerk in Abcoude.

Nr. 40 – 2013 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie.
Raadhuislaan, Abcoude. De naam van mijn straat.
Bankinstellingen in Abcoude en Baambrugge. Deel 1.
Het Roosterhuisje op het Kerkplein te Abcoude.
Het Open Jongeren Centrum Mahadma en het oude voetbal- en hockeyveld in Abcoude.
Het kunstwerk van Karin Beek en Barbara de Clercq in de Van Voorthuijsenhof te Abcoude.

Nr. 41 – 2014 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Boerderijen in het Gein. Landvermaak, Gein Zuid 18.
De naam van mijn straat. Van Nieuweweg naar Laan van Binnenrust.
Banken in Abcoude en Baambrugge. Deel 2.
Dokter C. Wiersma, huisarts te Abcoude 1929-2013.
De Eendjes van Barbara de Clercq zijn weer boven water.

Nr. 42 – 2014 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie.
De Vink – Vroegere uitspanning aan het Gein.
Abcoude. De Klapbrug? Nooit van gehoord.
De naam van mijn straat. De Molenweg in Abcoude.
Het kunstwerk van····· Vlucht van Hein Kocken.

Nr. 43 – 2015 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Moord in het Gein. Cornelis de Bruin.
Torenzicht. Boerderij in Abcoude.
De Dertiende Penning. definitief verleden tijd.
Een feestje in de Bataafse tijd met gevolgen (1795).
Harmen Scholten.

Nr. 44 – 2015 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de redactie.
William Turner. Het Slot van Abcoude.
Achter de Kerken. Het eerste woonerf in Abcoude.
Van Marktveld naar ’t ’t Markvelt. Het ontstaan van een woonwijk in Abcoude.
Het kunstwerk van: Jan Desmarets Trekkracht.

Nr. 45 – 2016 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Abcoude en Baambrugge. Samen door ėėn deur?
Met Ons Beiden Aangepakt. Melkfabriek MOBA Baambrugge.
Op een bankje van Thijl Wijdeveld.

Nr. 46 – 2016 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Artisjokken op Koppelrust – Buitenplaats.
De naam van mijn straat. De Koppeldijk.

Nr. 47 – 2017 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Abcoude-Baambrugge 900 jaar brengt dorpen bij elkaar.
De voedselbank in historisch perspectief.
De schilder Jan Visser jr.
Postbezorging, Telegraaf en Telefonie in Abcoude en Baambrugge.
Kinderleven in een verzuilde samenleving.

Nr. 48 – 2017 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Boerderij Hofstede Groot Rome,Het wapen van Rome of Rome
De Holendrecht weer open
De winkel van Jo en Bertha Wintershoven
Het gemeentewapen en de ambtsketen van De RondeVenen

Nr. 49 – 2018 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Van de voorzitter.
Jan Trouw, een luis in de pels van grote betekenis.
Tijdsbeeld van Folkert Post een beeldend kunstschilder uit Abcoude.
Scouting Abcoude 65 of ouder?
Het onwaarcshijnlijke maar waargeberude verhaal van ridder Jan van Brederode.

Nr. 50 – 2018 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Speciale editie 50 jaar OVAB – Ondernemen in Abcoude en Baambrugge.

Nr. 51 – 2019 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
Voorwoord van de voorzitter van de Historische Kring Abcoude en Baambrugge.
Zigeuners in Nederland rond 1500-1940.
Bepaling van de gemeentegrenzen van Abcoude en Baambrugge.
Rectificatie inzake het artikel over Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode.
Kaashandel de Lange.
Het rampjaar van Abcoude in 1672.
De historie van het ophalen van huisvuil; interview met Cor van Schaik (1935).
Zigeuners op de Paardenmarkt.
Lezing Historische Kring op donderdag 13 juni 2019,over ‘De geschiedenis van de Oranjes’door mevrouw Jo Blom, historicus.

Nr. 52 – 2019 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
125 jaar Abcouder IJsclub(deel 1).
Meester Dokkum.
Vinkeveen, een gemeentein opbouw (deel 1).
Een “daagje uit.

Nr.53 – 2020 (klik HIER om deze aflevering in te zien)
125 jaar Abcouder IJsclub(deel 2).
Abcouder herinneringen.
Een aankondiging in 1889.
Abcoude bomvrij.
Vinkeveen, een gemeentein opbouw (deel 2).
Rectificatie: Onder het  artikel “Vinkeveen, een gemeente in opbouw” is bij het drukken de naam van de auteur, Peter van Golen helaas weggevallen.