Op dit moment is er geen verenigingsnieuws.


Op zaterdag 20 mei 2017 organiseert de vereniging de jaarlijkse excursie, waarbij dit jaar een bezoek wordt gebracht aan het eiland Pampus en het Muiderslot.

U kunt zich opgeven voor de excursie bij de penningmeester Hans Aalders via een email naar hansaalders@hetnet.nl of door een briefje te sturen naar Nobel 49, 3641 MA Mijdrecht of door hem te bellen op 06-22978593.
De kosten voor de excursie bedragen weer € 35,–, welk bedrag u gelieve over te maken naar  IBAN-nummer NL 79 RABO 0300 5529 39 ten name van Vereniging Historische Kring ovv “excursie 2017”.
Laatste boeking als de bus met 55 passagiers is gevuld!!! Het programma volgt nog.


Op donderdag 20 april 2017 werd in de Angstelborgh (Dorpszicht 22, Abcoude) de Algemene Ledenvergadering gehouden. De stukken van deze vergadering kunt inzien door op het betreffende stuk te klikken:

Aansluitend werd door onze plaatsgenoot Hans van Kessel de voorjaarslezing gehouden onder de titel  “Van Dooijersluis tot Fort Nigtevecht” met aandacht voor resterende sporen in het landschap in onze regio.


Kent u het YouTube-kanaal “Abcoude-Baambrugge in Beeld”? Daar is o.a. de film “IJspret in Abcoude door de jaren heen” te zien. Het zijn unieke beelden vanaf 1937.
U kunt deze film bekijken door HIER te klikken of op de link links in het koppelingenblok.


Op 10 mei 2016 is in het Dorpshuis te Baambrugge de jaarvergadering gehouden met aansluitend een voordracht over de markante kunstenares Tine Baanders uit Baambrugge door de heer B. Baanders.

ALV 2016 05 10 BBB

ALV 2016 05 10 AAA

 


Op dinsdag 26 april 2016 is de oud-voorzitter van onze vereniging Wim Timmer koninklijk onderscheiden. Op de website VAR Nieuws stond dat burgemeester Maarten Divendal tijdens een feestelijke bijeenkomst in Bowlingcentrum Mijdrecht het lintje heeft opgespeld. Daarbij werd het volgende vermeld:
De heer W. Timmer (1941, Abcoude) zet zich sinds 1987 als bestuurslid en sinds 2008 als voorzitter actief in voor de Vereniging Historische Kring Abcoude-Baambrugge. Hij is te typeren als dé grote kenner van de geschiedenis van Abcoude en Baambrugge en zijn parate kennis is bijna encyclopedisch te noemen. Zijn inzet is altijd groot en bij veel activiteiten neemt hij het voortouw, zoals bij de eindredactie van de Kroniek, het voordragen van potentiële sprekers voor de twee jaarlijkse lezingen, de voorzittersrol, het organiseren van de jaarlijkse excursies en de opzet van de website. Het instandhouden van het historisch archief is zijn grootste taak, alle historische informatie wordt door hem verzameld en opgeslagen. Een ander voorbeeld van gedrevenheid is het boek ‘Kroniek van Abcoude en Baambrugge’ waarin minutieus verslag wordt gedaan van alle historische feiten die plaatsvonden in de toenmalige gemeente Abcoude in de periode 1085 tot 2010. Na zijn pensionering in 2001 bij Tetterode Nederland BV, heeft Wim Timmer zich belangeloos met hart en ziel verbonden als archivaris aan het bedrijfshistorisch archief. Het is vooral dankzij zijn inzet dat de historie van Tetterode behouden blijft.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Op Koningsdag 27 april 2016 werd hem (rechts op de foto) een aubade gebracht door de Abcouder Harmonie (klik op de foto om hem te vergroten): 27-04-2016 Wim Timmer Kon Onderscheiden Aubade.