Doelstelling
De Historische Kring Abcoude–Baambrugge werd opgericht op 7 april 1983 met als doelstelling: het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Abcoude en Baambrugge en hun directe omgeving.

Activiteiten
In dat kader biedt de Kring de volgende mogelijkheden:
♦ verzorgen van lezingen
♦ het doen verschijnen van De Angstelkroniek
♦ organiseren van rondleidingen en excursies
♦ opzetten van historische documentaties
♦ uitvoeren en stimuleren van historisch onderzoek
♦ adviseren en ondersteunen van leden bij eigen onderzoeksprojecten.
♦ het verzamelen, beschrijven en conserveren van historisch materiaal

Het verzorgen van lezingen
Twee maal per jaar organiseert de Historische Kring een lezing over een historisch onderwerp met betrekking tot onze streek of op andere wijze interessant voor de leden. Deze lezingen vinden afwisselend plaats in Abcoude en in Baambrugge.

Voorbeelden van gehouden lezingen in het verleden:
♦ Het woud zonder Genade, feit en fictie.
♦ het Boerenbedrijf in het Gein.
♦ Hugo de Vries en het Hugo de Vries Park in Abcoude.
♦ Historisch Gereedschap
♦ Luchtvaarthistorie uit Baambrugge?
♦ Leven op stand.
♦ Van Merwedekanaal tot Amsterdam- Rijnkanaal.
♦ Modern versus Tradioneel. Alfred Tepe architect
♦ Het rampjaar 1672
♦ Recente opgravingen van het Romeinse Schip in Woerden.
♦ Amsterdam, stad van immigranten in de 17e eeuw.
♦ De geschiedenis van West Brabant en Willemstad.
♦ Dood en begraven in Abcoude -Baambrugge door de eeuwen heen
♦ Hekken in de Vechtstreek

Het doen verschijnen van historische publikaties
De Historische Kring heeft nauw meegewerkt aan enkele publicaties met betrekking tot Abcoude en Baambrugge. We noemen in dit verband:
♦ Schetsen uit de geschiedenis van Abcoude en Baambrugge (1988)
♦ Abcoude en het Spoor (1993)
♦ Zo’n andere tijd; een beeld van Abcoude en Baambrugge 1900 – 1925

Daarnaast waren leden van de Kring betrokken bij de samenstelling van:
♦ Abcoude en Baambrugge 900 jaar(1985)
♦ Het Gein: levensloop van een rivier(1998)
♦ ’t Fort Abcoude, geschiedenis en natuur (1991)
♦ In het voetspoor van Mondriaan en Olie (2005)
♦ Sporen onder water(2007)

Eigen tijdschrift ‘De Angstelkroniek’
Sinds 1999 publiceert de Historische Kring een eigen tijdschrift de Angstelkroniek. Dit periodiek verschijnt twee maal per jaar.

De oude jaargangen zijn inmiddels een “collector’s item” geworden. Recente vondsten in de rijke archieven van Abcoude en Baambrugge zijn aanleiding tot publicatie. Maar ook het verleden van bijv. nog steeds bestaande bedrijven of verenigingen zijn onderwerp voor een artikel.
Leden van de Historische Kring ontvangen de Angstelkroniek gratis.

Het Fortdepot
Sinds 2004 beschikt de Kring over een goed geconditioneerde opslagruimte in het Fort te Abcoude. Hier worden onder ideale temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden velerlei zaken bewaard die direct of indirect met ons verleden hebben te maken. Niet alleen voorwerpen maar ook documenten, afbeeldingen, foto’s, dia’s en krantenknipsels. Aanwezig is een computer die een grote gegevensbestanden bevat uit de Doop-,Trouw- en Begrafenisboeken, Burgerlijke stand, het Bevolkingsregister en het notarieel archief van Abcoude en Baambrugge. Op afspraak kunnen de leden hiervan gebruik maken.

Onze bibliotheek bevat veel boeken die betrekking hebben op onze geschiedenis.

Het organiseren van rondleidingen en excursies.
In de zomermaanden organiseert de Kring vaak enkele wandelingen/rondleidingen door ‘historisch Abcoude’.

Eenmaal per jaar, meestal in de maand mei, wordt een leden excursie georganiseerd naar een historisch interessante bestemming. Vaak is de excursie gekoppeld aan een onderwerp uit de voorjaarslezing.

In het verleden hebben excursies plaats gevonden naar bijvoorbeeld

♦ Museum Flehite in Amersfoort
♦ Zilverstad Schoonhoven aan de Lek
♦ Leiden
♦ Joodse begraafplaats in Ouderkerk
♦ Het stadje Buren in de Betuwe
♦ Kasteel Gaesbeek/Lennik, België
♦ ’s Heerenberg en het Slot Anholt in Duitsland.
♦ St. Jan in den Bosch
♦ Willemstad, aan het Hollands Diep

Aanmelden als lid
Bent u geïnteresseerd in deelname aan onze activiteiten, of wilt ons steunen, meldt u dan aan als lid van de Historische Kring Abcoude–Baambrugge via het contactformulier onder het tabblad Contact.

Als lid ontvangt u  de Angstelkroniek en stellen wij u tijdig op de hoogte van onze activiteiten en het verschijnen van publicaties. Toegang tot de lezingen  is voor leden gratis.
Alleen als lid  kunt u  deelnemen aan onze excursies.
De contributie bedraagt per kalenderjaar € 15,–