Doelstelling
De Historische Kring Abcoude–Baambrugge werd opgericht op 7 april 1983 met als doelstelling: het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Abcoude en Baambrugge en hun directe omgeving.
Eind 2020 is de Historische Kring gefuseerd met de Historische Vereniging De Proosdijlanden.

In het verleden heeft de Historische Kring o.a. de volgende lezingen georganiseerd:
♦ Het woud zonder Genade, feit en fictie.
♦ het Boerenbedrijf in het Gein.
♦ Hugo de Vries en het Hugo de Vries Park in Abcoude.
♦ Historisch Gereedschap
♦ Luchtvaarthistorie uit Baambrugge?
♦ Leven op stand.
♦ Van Merwedekanaal tot Amsterdam- Rijnkanaal.
♦ Modern versus Tradioneel. Alfred Tepe architect
♦ Het rampjaar 1672
♦ Recente opgravingen van het Romeinse Schip in Woerden.
♦ Amsterdam, stad van immigranten in de 17e eeuw.
♦ De geschiedenis van West Brabant en Willemstad.
♦ Dood en begraven in Abcoude -Baambrugge door de eeuwen heen
♦ Hekken in de Vechtstreek

Het doen verschijnen van historische publikaties
De Historische Kring heeft nauw meegewerkt aan enkele publicaties met betrekking tot Abcoude en Baambrugge. We noemen in dit verband:
♦ Schetsen uit de geschiedenis van Abcoude en Baambrugge (1988)
♦ Abcoude en het Spoor (1993)
♦ Zo’n andere tijd; een beeld van Abcoude en Baambrugge 1900 – 1925

Daarnaast waren leden van de Kring betrokken bij de samenstelling van:
♦ Abcoude en Baambrugge 900 jaar(1985)
♦ Het Gein: levensloop van een rivier(1998)
♦ ’t Fort Abcoude, geschiedenis en natuur (1991)
♦ In het voetspoor van Mondriaan en Olie (2005)
♦ Sporen onder water(2007)

Eigen tijdschrift ‘De Angstelkroniek’
Vanaf 1999 heeft de Historische Kring een eigen tijdschrift, de Angstelkroniek, gepubliceerd. Na de fusie met de Historische Vereniging De Proosdijlanden eind 2020 wordt deze traditie voortgezet in de Proosdijkroniek

De oude jaargangen van de Angstelkroniek zijn inmiddels een “collector’s item” geworden.
Leden van de Historische Kring ontvingen de Angstelkroniek gratis en tegenwoordig de Proosdijkroniek.

Het depot
Sinds 2004 beschikt de Kring over een depot, aanvankelijk in het fort Abcoude, later elders.
In het depot worden onder ideale temperatuur- en vochtigheids-omstandigheden velerlei zaken bewaard die direct of indirect met ons verleden hebben te maken. Niet alleen voorwerpen maar ook documenten, afbeeldingen, foto’s, dia’s en krantenknipsels. Aanwezig is een computer die een grote gegevensbestanden bevat uit de Doop-,Trouw- en Begrafenisboeken, Burgerlijke stand, het Bevolkingsregister en het notarieel archief van Abcoude en Baambrugge. Op afspraak kunnen de leden hiervan gebruik maken.

Onze bibliotheek bevat veel boeken die betrekking hebben op onze geschiedenis.

In het verleden hebben excursies plaats gevonden naar bijvoorbeeld
♦ Museum Flehite in Amersfoort
♦ Zilverstad Schoonhoven aan de Lek
♦ Leiden
♦ Joodse begraafplaats in Ouderkerk
♦ Het stadje Buren in de Betuwe
♦ Kasteel Gaesbeek/Lennik, België
♦ ’s Heerenberg en het Slot Anholt in Duitsland.
♦ St. Jan in den Bosch
♦ Willemstad, aan het Hollands Diep